google-site-verification=tNiQDH86lyhyG4yHtnR7oxkWDgPVRm6RvA0iXtW4W5c

edukacja 

dukacja

 

WallBox BS, 11kW, 16A, 3 fazy

Fotowoltaika
16 stycznia 2020

Program Mój Prąd został przygotowany z myślą o gospodarstwach domowych, które chcą zainwestować w fotowoltaikę. Program zakłada dofinansowania instalacji fotowoltaicznych o mocy od 2 do 10 kW. Program może pokryć do 50% kosztów inwestycji, maksymalna dopłata dla jednej instalacji fotowoltaicznej wynosi 5 000 zł. Dodatkowo można połączyć dofinansowanie z programu Mój Prąd z Ulgą Podatkową PIT, dzięki czemu oszczędności mogą być jeszcze większe. Budżet programu Mój Prąd wynosi 1 MLD zł, dzięki czemu w Polsce ma powstać aż 200 000 nowych instalacji fotowoltaicznych.

 

Nasi pracownicy pomagają wszystkim naszym Klientom w przygotowaniu dokumentacji. Wnioski należy składać w formie papierowej na formularzu, z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy lub poprzez formularz udostępniony na portalu GOV.pl.

 

Jak uzyskać dofinansowanie? Krok po kroku.

 

  1. Zakupić i zamontować system fotowoltaiczny.

  2. Zgłosić system do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucji. W ciągu 30 dni Operator zamontuje dwukierunkowy licznik.

  3. Zawrzeć umowę dwustronną z dystrybutorem energii o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci elektrycznej.

 

Kto może skorzystać z programu?

 

Program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową(z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej – OSD, zakładem energetycznym) regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

 

O dotację w programie Mój Prąd możesz ubiegać się jeśli:

 

  • Twoja instalacja jest już wykonana i podłączona do sieci elektroenergetycznej(m.in. posiadasz licznik dwukierunkowy);

  • Twoja instalacja fotowoltaiczna jest o mocy 2-10 kW i jest przeznaczona na cele mieszkaniowe;

  • Wydatki poniosłeś od 23 lipca 2019 r. i instalacja nie została zakończona przed tą datą;

  • Twoja inwestycja nie jest rozbudową już istniejącej instalacji;

 

Terminy i forma składania wniosków

 

Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie konkursowym.

 

Termin pierwszego naboru od 30.08.2019 r. do 20.12.2019 r. - ZAKOŃCZONY

 

Termin drugiego naboru od 13.01.2020 r. do 18.12.2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków. 

 

 

Więcej szczegółów na portalu ministerstwa: MÓJ PRĄD

Dotacja "Mój Prąd"

Fotowoltaika